it´s too late to be late again

O vzdělání

Uvědomil jsem si, že za roky existence Chytráka Tima vzniklo několik desítek článků, které jsou o mých názorech na školství, o zkušenostech s výukou i zajímavými nástroji. Nedávno jsem potřeboval jeden starší text najít a došlo mi, že řada z nich může být stále aktuální. Desítky let za katedrou přece nemůžou jen tak proletět vzpomínkami, že?

O vzdělání

A tak jsem si dal práci a vyfiltroval seriál, jenž charakterizuje můj vztah k oborům, které mne zajímají a nutí neustále se vzdělávat. Od didaktiky až po knížky nebo technologie podle toho, co zrovna řeším nebo mám v hlavě. Řazení je chronologické (novější články nahoře), tematicky bych přehled příliš rozdrobil.

Některé texty jsou více než 15 let staré a obsah odpovídá tehdejší době. I tak považuji za nejzdařilejší článek Hlavně se nenechat zaskočit z roku 2011, protože jej vnímám v modernější podobě aktuální i dnes.

Mé články o vzdělání

Využití více zobrazení | Stejnolehlost | Umění vzdělávání | Shodné zobrazení - otáčení | Gradient v Google tabulkách | Procentuální změna v Google tabulkách | Dostal jsem robota | (Ne)povedený CLIL | Učitel v obavách z AI? | Nastane generační obměna? | Odčítání v Google tabulkách | Pravděpodobnost v Geogebře | Příběh jedné školy | AI píše kód | Jak ovlivní AI matematiku? | Škola ve Finsku | Sedm mýtů o vzdělávání | Desetinná čísla v Geogebře | Vektory v Geogebře | Dělitelnost v Geogebře | Stereometrie v Geogebře | Polemika vzdělávání | Tečna ke křivce v Geogebře | Fyzika v Geogebře | Skriptování v Geogebře | Redukovaná fyzika | Po distanční výuce na konci školního roku | Micro:bit a detekce zavlažování | Výuka na dálku a návrat do školy | Výuka na dálku a video po roce | Revize RVP a fyzikář | Micro:bit a měření kvality ovzduší | Škola není jen barák | Výuka na dálku jako příležitost | Výuka na dálku a hodnocení (2) | Konec výuky na dálku? | Podzimní výuka na dálku | Výuka na dálku a hodnocení | Video a výuka na dálku | Výuka na dálku v převrácené třídě | Výuka na dálku v Google Jamboard | Iracionální rovnice v aplikacích | Výuka na dálku | Kvadratické rovnice v Geogebře | Micro:bit hlídá intenzitu zvuku | Žáci na západě | Učitelé na západě | Micro:bit a hudební stroj | Hodina matiky | Micro:bit a Ring:bit Car | Micro:bit hlídá vzdálenost | Micro:bit a Grove Inventor | Micro:bit a želva | BBC micro:bit ve škole | Učitel ve spárech CLIL | Učitel s mobilem | Učitel | Video fyzika na řece | Kde jsou kantoři? | Jak jsem zažil CLIL | O kariérním řádu učitelů | Matematická maturita | Prázdninová fyzika na řece | O hodnocení | Video Physics opět v akci | Pane učiteli, hoďte nám to do cloudu | Mám tam napsat, že rád programuju? | Collatzův problém | Tablet ve fyzice (2) | Tablet ve fyzice (1) | Matematika a tabulkové kalkulátory | Zařízení plné kouzel | Matice a OpenOffice Calc | OpenOffice Writer bez bariér | Hlavně se nenechat zaskočit | Základní maturita z matematiky | Matematika na rozcestí | ICT koordinátor a cloud computing | Matematika pět minut po dvanácté | Stereometrie v Cabri 3D | Profesní standard profilu učitele | Testování v Moodle (2) - tvorba úloh | Testování v Moodle (1) - příprava testu | Fyzika na Moodle | První zkušenosti v Moodle (2) | První zkušenosti v Moodle (1) |
Na Timovi
Ve světě