it´s too late to be late again

ČlánkyMySQL profesionálně


Autoři: Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D. Zawodny, Arjen Lentz, Derek J. Balling
Vydal: Zoner Press, 2009

MySQl profesionálně Publikace z legendární edice O’REILLY přináší velmi dobře zpracovaný pohled na jednu z nejpoužívanějších databázových platforem. MySQL se těší vysokému zájmu a je o ní napsáno mnoho knih a článků. Kolektiv autorů pojal problematiku komplexně a začlenil sem hodně náročných témat. Podtitul má název Optimalizace pro vysoký výkon a tento trend prochází všemi kapitolami. Úvodním tématem je architektura MySQL, která se zaměřuje na celkové pochopení struktury MySQL serveru. Podrobně se věnuje použití různých typů úložných enginů. Nejde ale o klasický manuál, spíše o vysvětlení, kdy je příslušný engine vhodnější.
Další kapitoly se věnují vlastní optimalizaci, a to postupně od tvorby schématu a indexování až po dotazy. Jsou, i přes určitou obtížnost, dostatečně přístupné širokému poli čtenářů. Volba optimálních datových typů je velmi důležitá, zejména u rozsáhlejších databází. Proto je zde uveden i jejich přehled a popis, který je opět představen především ve vazbě na využití, nikoli jako manuál.
Optimalizace výkonu dotazů se zaměřuje hlavně na skutečnost, že velmi časté výběrové dotazy mívají zjednodušený kód ve stylu zástupné hvězdičky (*), pomocí které se prohledávají celé tabulky. Je to určitě pohodlné, ale zbytečné, pokud nás zajímají jenom konkrétní sloupce. Především jde o čas, je třeba si uvědomit, že jde o komunikaci se serverem a nevhodně kódované dotazy zdržují. U malého množství dat to je zanedbatelné, ale u velkých systémů s mnoha přístupy to je již znát.
Optimalizace na úrovni aplikace řeší výstupy databáze v závislosti na hardwarovém prostředí a zaměřuje se na hledání původce případných problémů.
K databázím patří bezpečnost a ochrana dat, i zde je tématu věnována samostatná kapitola. Opět nejde o manuál, ale kniha vysvětluje, jak zabezpečení MySQL vlastně probíhá. Pochopení těchto závislostí je určitě dobrým předpokladem pro vhodné zvolení bezpečnostních opatření.

Z hlediska obsahu jde o velmi kvalitní knihu, která není určena úplným začátečníkům a předpokládá jistou znalost databází. Není nutné předem pracovat s MySQL, nicméně databáze jsou světem vlastní logiky. Tu je možné pochopit na jakékoli platformě. Publikace vychází především z verze MySQL 5.0. Používá ukázkové příklady, které se formou zápisu hodí do příkazového prostředí. Velmi zajímavý je i web, který je určen originálu knihy /www.highperfmysql.com/. Představuje autory, nabízí erratu a diskusi. A velmi zajímavé interview s Peterem Zaitsevem.
>>>>>

04-08-2009

Na Timovi
Ve světě